Menüü
Your Cart

Konfidentsiaalsuse kokkulepe

Teie konfidentsiaalsuse tagamine on Kohvimaailm too tahtis aspekt. Kaesolev konfidentsiaalsuse kokkulepe sisaldab infot selle kohta, milliseid kasutaja andmeid on voimalik saada tema viibimise ajal Kohvimaailm veebilehel ja kuidas neid kasutatakse.

Personaalse info saamine

Kohvimaailm kogub ja kasutab alljargnevat personaalset infot:
· Andmeid selle kohta, kuidas kasutate Kohvimaailm veebilehte.
· Andmeid koigi operatsioonide kohta, milles te osalete sellele lehel.
· Infot, mida sisestate veebilehel registreerumiseks.
· Teie poolt edastatavat infot meie poolsete teenuste osutamise eesmargil.
· Mis tahes muud teie poolt Kohvimmailm veebilehel edastatavat infot.

Personaalse info kasutamine

Kohvimaailm voib kasutada teie personaalset infot alljargnevatel eesmarkidel:
· Veebilehel too toetamiseks.
· Spetsiaalselt teile moeldud veebilehe personifitseerimiseks.
· Teile juurdepaasu voimaldamiseks koigile veebileheteenustele.
· Teid puudutava info avaldamiseks veebilehel.
· Teie poolt tasumisele kuuluvate teenuste pakkumine.
· Teile osutatud teenuste kohta valjavotte ja arve saatmiseks.

Teie andmete turvalisus

Kohvimmailm puuab rakendada koiki voimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed teie isikliku info kadumise, kuritarvitamise voi modifitseerimise valtimiseks. Kohvimaailm sailitab teie poolt edastatud infot uksnes turvalistel serveritel. Eriti tahtis info edastatakse uksnes sifreeritult, kasutades selleks tanapaevaseid kruptograafiameetodeid.

Muudatuste tegemine antud dokumenti

Kohvimaailm saab teha parandusi Konfidentsiaalsuse kokkuleppesse, uuendades nimetatud veebileht. Kohvimaailm jatab endale oiguse mitte teavitada isiklikult taolistest muudatustest. Seeparast soovitame teil aeg-ajalt ule vaadata nimetatud dokumenti jalgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.

Isikuandmete kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks võite saata sooviavalduse e-postile info@kohvimaailm.ee. Palun lisage oma e-kirjale oma ees- ja perekonnanimi. Taotlust käsitletakse 30 päeva jooksul. Pärast isikuandmete kustutamist saate oma e-postile teate, millelt päring tehti.